Polityka prywatności

Strona lakierdoparkietu.pl respektuje prawo użytkowników do prywatności. Niniejsza polityka zawiera informacje jakie dane osobowe są przez nas zbierane, jak możemy korzystać z tych informacji oraz wszelkie istotne kwestie dotyczące prywatności naszych użytkowników i ochrony ich danych. Użytkownik korzystający ze strony lakierdoparkietu.pl wyraża zgodę na warunki niniejszej polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszą polityką prywatności nie korzystaj ze strony.

Dane udostępnione dobrowolnie

Użytkownik udostępnia dane osobowe świadomie i dobrowolnie. Jednak nie podanie danych (imię, nazwisko, e-mail) uniemożliwi uzyskanie odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu zapytaniowym i kontaktowym lub informacji zwrotnej drogą e-mail. Wypełniając formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w formularzu w celach marketingowych zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883).

Dane zbierane automatycznie

Zbieramy dane użytkowników w sposób automatyczny, z poziomu przeglądarki internetowej (adres IP, nazwa systemu operacyjnego, nazwa i wersja przeglądarki internetowej). Dane zbieramy do analizy zachowań użytkowników, które z kolei wykorzystujemy do udoskonalenia strony oraz gromadzenia statystyk demograficznych. Pozwalają nam usprawnić stronę lakierdoparkietu.pl i zwiększyć jej kompatybilność z technologią stosowaną przez użytkowników.

Przetwarzanie danych użytkowników

Nie sprzedajemy i nie rozpowszechniamy danych użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem:

  • osób zatrudnionych w celu wykonywania usług pomocniczych dla naszej strony. Mają one jednak obowiązek przetwarzania danych wyłącznie w celach wykonywania dla nas odpowiednich usług oraz traktowania ich jako ściśle poufne, zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, dotyczącymi ochrony prywatności i danych osobowych.
  • w niektórych sytuacjach, dla celów badania potencjalnych przestępstw. Takie działanie ma na celu zapewnienie użytkownikom pełnego bezpieczeństwa i podjęcie odpowiednich kroków ochrony danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Podejmujemy wszelkie działania mające na celu utrzymanie środków ostrożności, ochronę bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych osobowych. Korzystamy z bezpiecznej technologii, ograniczamy dostęp osób trzecich. Pomimo stosowania środków bezpieczeństwa nie możemy jednak zagwarantować, że transmisja danych w internecie będzie całkowicie bezpieczna i wolna od błędów. Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie zasad bezpieczeństwa, pozostających poza naszą kontrolą.

Bezpieczne przechowywanie danych

Strona ofertowa lakierdoparkietu.pl powierzone dane osobowe przechowuje przy zachowaniu wszelkich zasad i zabezpieczeń zgodnych z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997roku (Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926, z późn. zm.), Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji polityki prywatności, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadamiania. Zmiany będą publikowane na stronie lakierdoparkietu.pl i będą obowiązywać od momentu pojawienia się na stronie.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

Firma Żelazny Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 8
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 818-15-81-914
tel. 603 454 630
e-mail zamowienia@ezelazny.pl