Zasady korzystania ze strony

Korzystanie ze strony lakierdoparkietu.pl określają poniższe zasady. Użytkownik wchodząc na stronę zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami, ich akceptacji i przestrzegania. Jeśli nie zgadasz się z poniższymi zasadami korzystania, opuść stronę i nie korzystaj z jej zawartości.

Prawa do strony i jej zawartości

Właścicielem strony z prawem do jej zawartości jest firma Żelazny Sp. z o.o. Przez zawartość rozumiemy każdą treść znajdującą się na stronie, zarówno w wersji tekstowej, jak i graficznej, czyli wszystkie teksty, grafikę, logo, zdjęcia, formularze, opisy produktów, dane kontaktowe itd. Serwis podlega ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

Właściciel ma prawo do:

  • wyłączenia strony lakierdoparkietu.pl w dowolnej chwili, bez konieczności informowania o tym kogokolwiek, w całości lub częściowo,
  •  do edytowania lub usunięcia zawartości, zmian produktów, cen, opisów, regulaminów, modyfikacji formularzy, danych kontaktowych itd.,
  •  wprowadzania nowych rozwiązań funkcjonalnych, mających na celu polepszenie obsługi klientów.
  •  Wprowadzone zmiany obowiązują od momentu ich udostępnienia na stronie lakierdoparkietu.pl

Właściciel strony dołoży wszelkich starań, by strona działała prawidłowo. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu, w przypadku zaistnienia problemów technicznych od niego niezależnych.

Prawa użytkowników strony

Użytkownik może korzystać ze strony lakierdoparkietu.pl oraz jej zawartości w celu edukacyjnym (stosowanie porad w codziennych czynnościach, pozyskanie wiedzy na temat produktów) oraz informacyjnym (zadawanie pytań mailowo, poprzez formularz zapytaniowy i kontaktowy). Zobowiązany jest do korzystania ze strony w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Korzystanie ze strony w sposób niezgodny z prawem to m.in. kopiowanie, sprzedawanie i rozpowszechnianie jej zawartości, bez pisemnej zgody właściciela. W takiej sytuacji właściciel ma prawo dochodzenia wszelkich roszczeń z tytułu bezprawnego korzystania ze strony. Ewentualne spory będą rozpatrywane przed polskimi sądami powszechnymi, zgodnie z polskim prawem.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane osobowe użytkowników strony lakierdoparkietu.pl są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników uzyskasz w zakładce Polityka prywatności.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

Firma Żelazny Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 8
39-120 Sędziszów Małopolski
NIP: 818-15-81-914
tel. 603 454 630
e-mail zamowienia@ezelazny.pl